Přejít k obsahu


Probabilistic assessment of failure risk of the building envelope thermally insulated from the inside

Citace:
PAŠEK, J., KESL, P. Probabilistic assessment of failure risk of the building envelope thermally insulated from the inside. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 267, č. 2015, s. 108-118. ISSN: 0096-3003
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Probabilistic assessment of failure risk of the building envelope thermally insulated from the inside
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. , Ing. Petr Kesl
Abstrakt CZ: Konstrukční systém každé budovy je vystaven působení individuálních vnějších účinků. Mezi nejvýznamnější a nejvíce rizikové účinky patří zatížení teplotními změnami vnějšího prostředí. Jejich intenzita závisí zejména na zeměpisné poloze umístění stavby. Stavba je před těmito účinky obvykle dostatečně chráněna tepelně izolačními parametry obvodových konstrukcí. Pokud obvodová konstrukce sestává z více funkčních vrstev (např. nosné a tepelně izolační vrstvy), ideálním konstrukčním řešením je umístění tepelně izolační vrstvy na vnější straně. Takové uspořádání před teplotními změnami exteriéru chrání celou stavbu, včetně nosné vrstvy obvodového pláště. Naopak umístění tepelně izolační vrstvy na vnitřní straně obvodového pláště budovy je značně rizikové, protože vnitřní izolace tuto ochrannou funkci neplní. Naopak nosnou vrstvu obvodových stěn vystavuje bezprostřednímu působení vnějších vlivů a tím negativní důsledky cyklických teplotních změn na konstrukční systém stavby zvyšuje. Příspěvek se zabývá hodnocením pravděpodobnosti rizika vzniku poruch v takové konstrukci v závislosti na proměnných okrajových podmínkách (tuhost konstrukce, pevnost materiálů, velikost teplotního namáhání). Vedle toho je provedeno srovnání pravděpodobnostního a deterministického přístupu k hodnocení statické spolehlivosti stavebních konstrukcí.
Abstrakt EN: Thermal insulation of external walls is designed in particular to reduce energy performance of buildings. Insulation placed on the outer side of walls act as an effective protection against the external environment. On the contrary placing the thermal insulation layer on the inner side of the building envelope is quite hazardous as the internal insulation does not fulfil the protective function. It actually exposes the bearing layer of the building envelope to the immediate effect of the environment and therefore it enhances the negative impacts of the cyclic temperature changes on structural system of the building. This paper focuses on probability risk of development of failures on such construction depending on variable boundary conditions (rigidity of the structure, strength of the materials, and range of the temperature load). Besides this there is also comparison of probability and deterministic approach to the evaluation of static reliability of the building constructions. Using of probabilistic approach in this context is still very rare. The aim of this paper is to analyse the effects of internal insulation on load bearing system of buildings, and to verify the applicability of probabilistic methods in the analysis of structural reliability. Like the deterministic approach, it draws attention to the high risk of failure of the structures insulated from the inside. At the same time, however, it shows the high demands of the probabilistic method on the amount of input data. If the data are not available, it is possible to replace some of them results of deterministic method; this approach has negative consequences in mutual dependency of accuracy of achieved results.
Klíčová slova

Zpět

Patička