Přejít k obsahu


Prediction of the nuclear fuel rod abrasion in the probability sense

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Prediction of the nuclear fuel rod abrasion in the probability sense. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 821, č. 2016, s. 317-324. ISSN: 1662-7482
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction of the nuclear fuel rod abrasion in the probability sense
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá pravděpodobnostním odhadem limitních hodnot práce třecích sil a otěru pokrytí palivových proutků v jaderném palivovém souboru (PS). Návrhové a provozní parametry komponent PS jsou chápány jako náhodné proměnné definované středními hodnotami a směrodatnými odchylkami. Gradientní metoda a kritérium rozptylu jsou aplikovány pro predikci práce třecích sil a otěru mezi pokrytím palivových proutků a buňkami distančních mřížek PS. Kmitání PS je vybuzeno tlakovými pulsacemi chladiva. Metoda je aplikována na hexagonální typ PS v reaktorech VVER 100.
Abstrakt EN: The paper deals with the upper and lower limits estimation of the friction work and fretting wear in the contact of nuclear fuel rods with fuel assembly (FA) spacer grid cells. Design and operational parameters of the FA components are understood as random variables defined by mean values and standard deviations. The gradient and three sigma criterion approach is applied to the calculation of the upper and lower limits of the friction work and fretting wear in particular contact surfaces between the fuel rod cladding and some of spacer grid cells.The fuel assembly vibration is excited by pressure pulsations. The method is applied for hexagonal type nuclear fuel assembly in the VVER type reactors.
Klíčová slova

Zpět

Patička