Přejít k obsahu


Vývoj nástroje pro načtení a zpracování dat z výkresů AutoCAD a jejich následné vložení do systému SSK

Citace:
FETTER, M., JANEČEK, E. Vývoj nástroje pro načtení a zpracování dat z výkresů AutoCAD a jejich následné vložení do systému SSK. OT Energy Services a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of the tool for retrieving and processing data from AutoCAD drawings and their subsequent insertion into the system SSK
Rok vydání: 2015
Název zdroje: OT Energy Services a.s.
Autoři: Ing. Miloš Fetter , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Byl vyvinut SW nástroj - SSK CAD Update. Jedná se o nástroj vytvořený ve Visual Basic for Applications nad aplikací Microsoft Access přímo využívající knihovny systému Autodesk AutoCAD. SSK CAD Update je nadstavba systému SSK umožňující načtení informací o prvcích kabelového systému z výkresů formátu AutoCAD (DWG) a jejich následný update v systému SSK. Nástroj je určen pro použití při definici infrastruktury kabelového systému a umožňuje vkládání a úpravu dat dispozic staveb a kabelových tras.
Abstrakt EN: It was developed software tool - SSK CAD Update. It is a tool created in Visual Basic for Applications over application Microsoft Access directly using library of system Autodesk AutoCAD. SSK CAD Update is an extension of SSK, which enables to retrieve information about the elements of the cable system from drawings of AutoCAD (DWG) format and their subsequent update system SSK. The tool is designed for use for the definition of infrastructure of cabling system and allows the insertion and editing of data of dispositions of construction and cable routes.
Klíčová slova

Zpět

Patička