Přejít k obsahu


Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii.

Citace:
FREI, J. Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii.. Plzeň : Euroverlag s.r.o., Plzeň, 2016.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Euroverlag s.r.o., Plzeň
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D.
Abstrakt CZ: Stoupající incidence onkologických onemocnění činí z této problematiky závažný celospolečenský problém. Péče o onkologicky nemocné se částečně řídí obecnými pravidly, ale každý medicínský obor má i svá specifika určená anatomií, histologií, fyziologií oblasti a možnostmi terapie. V otorinolaryngologii patří k nejzávažnějším onkologickým tématům karcinom hrtanu. Možnosti standardní léčby jsou rozloženy mezi chirurgické řešení, radioterapii, chemoterapii či jejich kombinace. Přibližně jedna třetina pacientů podstoupí operační řešení totální laryngektomií. Odstraněním hrtanu pacientům zachraňujeme život, na druhé straně je zbavujeme základní lidské přirozenosti, možnosti hlasové komunikace. Pacientům se tím část jejich původního světa definitivně uzavírá a šíře adaptace na nové podmínky určuje kvalitu jejich dalšího života. Na adaptačním procesu pacienta se podílí nejen on sám, ale významnou měrou i zdravotnický personál (spolupráce s lékaři, ostatním zdravotnickým personálem), jeho rodina či blízké okolí. Pacientův svět se mění v oblasti techniky dýchání a v oblasti komunikačních možností. Dýchání tracheostomatem vyžaduje nejen zvládnutí výměny tracheostomických kanyl či přizpůsobení se nefyziologickým poměrům v dýchacích cestách, ale i sociální adaptaci. Právě sociální adaptace související se změnou možností komunikace je z dlouhodobého hlediska pro nemocné po totální laryngektomii nejpalčivějším problémem. Musí přijmout nový vzhled operované oblasti, některé necitlivé reakce laické společnosti na tracheostoma a navíc musí řešit i problém dorozumívání se s ostatními lidmi. “Náhradní hlasové prostředky” dnes umožňují výrazné přiblížení pacienta k původní komunikaci, nicméně vždy se jedná o řešení, které hlasové možnosti zdravého jedince nemůže plně nahradit. Motivace a psychická podpora pacienta výrazným způsobem ovlivňuje výsledky náhradní hlasové komunikace. Je proto podstatné, aby rodina i zdravotnický personál pacientům s tímto procesem pomáhali co nejefektivněji.
Klíčová slova

Zpět

Patička