Přejít k obsahu


Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA

Citace:
VIMMR, J., PLÁNIČKA, S., JONÁŠOVÁ, A. Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA. STREICHER, spol. s.o. Plzeň, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal analysis and calculation of cooling of selected components of the HELCZA device
Rok vydání: 2015
Název zdroje: STREICHER, spol. s.o. Plzeň
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Stanislav Plánička , Ing. Alena Jonášová Ph.D.
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva prezentuje výsledky smluvního výzkumu „Tepelná analýza a výpočet chlazení vybraných komponent zařízení HELCZA“ realizovaného pro firmu STREICHER, s. r. o. Předkládaná výzkumná zpráva se věnuje výzkumu efektivity vodního chlazení částí silně tepelně namáhaného zařízení HELCZA pomocí numerických simulací. Konkrétně se jedná o chlazení vnitřních stěn víka a segmentu P1 vakuové nádoby a dvou typů tzv. maket. Získané výsledky poslouží pro zdokonalení konstrukčních návrhů uvedených částí zařízení.
Abstrakt EN: The summary research report presents the results of the contractual research “Thermal analysis and calculation of cooling of selected components of the HELCZA device”, which was carried out for the company STREICHER Ltd. The research report is devoted to the research effectiveness of water cooling in components of the heavily thermally loaded device HELCZA using numerical simulations. The components of interest are the vacuum vessel case and two types of so-called mockups. The obtained results are used to improve the structural design of the aforementioned device parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička