Přejít k obsahu


Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů IV. – stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O. Modelování a numerické simulace proudění stlačitelné tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů IV. – stanovení závislostí průtokového součinitele na tlakovém poměru. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in narrow gaps of lightweight control valves IV. - determination of the flow rate coefficient dependence on pressure ratio
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.)
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D.
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky pokračujícího smluvního výzkumu realizovaného pro společnost Doosan Škoda Power, s. r. o. v oblasti modelování a numerických simulací proudění stlačitelné vazké tekutiny ve štěrbinách odlehčených regulačních ventilů parních turbín. Hlavním výzkumným záměrem této smluvní spolupráce v roce 2015 bylo numericky stanovit hodnoty průtokového součinitele pro průtočnou část ventilu v závislosti na tlakových poměrech na štěrbině. Numerické simulace byly provedeny pomocí vlastního vyvíjeného softwaru založeného na nespojité Galerkinově metodě konečných prvků pro ideální plyn s parametry páry. Byl uvažován jak laminární model proudění, tak i turbulentní model proudění s implementovaným Spalart-Allmarasovým modelem turbulence.
Abstrakt EN: The summary research report presents the results of the ongoing contract research carried out for the company Doosan Škoda Power Ltd. and oriented towards the modelling and numerical simulation of compressible fluid flow in gaps of steam turbine lightweight control valves. In the year 2015, the main objective of the research was to numerically determine the values of the flow rate coefficient in the valves in dependence on the pressure ratio in the gap. The numerical simulations were carried out for ideal gas with steam parameters using in-house software based on the discontinuous Galerkin finite element method. The fluid flow was modelled as either laminar or turbulent implementing the Spalart-Allmaras turbulence model.
Klíčová slova

Zpět

Patička