Přejít k obsahu


Prediktor systémové odchylky - souhrnná zpráva 2015

Citace:
JANEČEK, P. Prediktor systémové odchylky - souhrnná zpráva 2015. ČEPS a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Predictor of System Imbalance - Summary Report 2015
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předmětem zprávy je hodnocení přesnosti a spolehlivosti prediktoru systémové odchylky pro jednotlivá období roku 2015. Dále jsou zde uvedeny možnosti rozšíření predikčního algoritmu a výsledky testů zlepšení přesnosti. Zpráva obsahuje plnění smlouvy "Smlouva o poskytování servisních služeb pro predikci systémové odchylky ES ČR" č. 1800004949 se společností ČEPS a.s.
Abstrakt EN: The subject of the report is to evaluate the accuracy and reliability of the predictor of system imbalance for each period of 2015. Furthermore, there are possibilities of extending prediction algorithm and test results improve accuracy. The report contains the performance of the contract "Contract for the provision of maintenance services for the prediction of system imbalance TS CR" No. 1800004949 with CEPS a.s.
Klíčová slova

Zpět

Patička