Přejít k obsahu


Laserové kvazisimultánní svařování plastových čerpadel

Citace:
KUČERA, M., HONNER, M. Laserové kvazisimultánní svařování plastových čerpadel. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser quasisimultaneous welding of plastic pump
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o poloprovoz nového remote laserového technologického systému pro laserové kvazisimultánní svařování plastových čerpadel využitím vláknového laseru, skenovací hlavy a modifikovatelného přítlačného systému. Výsledek typu poloprovoz vznikl s podporou grantu FR-TI4/701. Nejdříve byl dokončen vývoj prototypu robotizovaného laserového systému s 400 W laserem a skenovací hlavou pro mikroobrábění a svařování. Následně byl vytvořen modulární přítlačný mechanismus a řada různých přítlačných masek. Na vytvořeném zařízení bylo zpracováno a ověřeno několik různých technologií svařování plastových čerpadel. Během této činnosti byly poloprovozně ověřeny technické parametry systému a následně je systém využíván pro malosériovou výrobu.
Abstrakt EN: The pilot plant of new remote laser technological system for laser quasimultaneous welding of plastic pumps using fiber laser, scanning head and adjustable clamping device. The pilot plant has been developed with support of grant FRTI4/ 701. Development of the prototype of the robotized laser system with 400W laser and scanning head for microdrilling and welding has been finalized. Further the adjustable clamping system and a set of various clamping masks have been manufactured. Several various technologies of welding of plastic pumps have been tested and verified. During these activities the technological system has been successfully tested and further the system is used for small series production.
Klíčová slova

Zpět

Patička