Přejít k obsahu


Geschichte der komparatistischen Imagologie aus dem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts

Citace:
VOLTROVÁ, M. Geschichte der komparatistischen Imagologie aus dem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts. In Deutsch ohne Grenzen: Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. Brno: Tribun EU, 2015. s. 193-200. ISBN: 978-80-263-0943-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: History of comparative imagology from the perspective of the 21st century
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Dr. phil. Michaela Voltrová
Abstrakt CZ: Jako příklad pohyblivých hranic mezi humanitními disciplínami může sloužit historie komparatistické imagologie i teoreticko-metodologický základ směrů, které vznikly v průběhu 20. a 21. století. Příspěvek se snaží demonstrovat tento vývoj a jeho důsledky pro imagologii 21. století.
Abstrakt EN: The borders between the different disciplines of the humanities are vague. The history of comparative imagology and the theory and mehodology base of the different disciplines of the humanities envolved in the 20th. and 21th. century can be considered as a good example for this vagueness. The article is going to demonstrate this process and his consequences in the field of imagology in the 21th. century.
Klíčová slova

Zpět

Patička