Přejít k obsahu


Studie významných změn systémové odchylky, jejich příčin a posouzení obnovování sekundární regulace

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E. Studie významných změn systémové odchylky, jejich příčin a posouzení obnovování sekundární regulace. ČEPS a.s., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The study of significant changes in system imbalance, their causes and assessing the renewal of secondary regulation
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ČEPS a.s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. ,
Abstrakt CZ: Zpráva obsahuje 3 studie: 1) Studie významných změn systémové odchylky, 2) Posouzení obnovování sekundární regulace, 3) Studie příčin významných změn systémové odchylky.
Abstrakt EN: The report includes three studies: 1) Study of significant changes of system imbalance, 2) The assessment of restoring secondary regulation, 3) The study of the causes of major changes in the system imbalance.
Klíčová slova

Zpět

Patička