Přejít k obsahu


Evaluace kvality vzdělávacích aktivit v polytechnické výchově

Citace:
ŠAFRÁNKOVÁ, D., ZACHOVÁ, M. Evaluace kvality vzdělávacích aktivit v polytechnické výchově. In Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, s. 243-258. ISBN: 978-80-261-0560-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of the quality of educational activities in polytechnic education
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D. , Mgr. Markéta Zachová ,
Abstrakt CZ: V příspěvku je zhodnocena realizace vzdělávacích kurzů, zahraničních a tuzemských odborných stáží v průběhu ročního fungování projektu „Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách“ (CZ.1.07/1.3.00/48.0033) v klíčové aktivitě č. 5 (dále jen KA5). Základními nástroji evaluace se staly tyto techniky: dotazník, skupinový rozhovor, kvalitativní technika „Já a mentoring“ a obsahová analýza dokumentů (závěrečných zpráv). Celkově je diskutována kvalita vzdělávacích aktivit v polytechnické výchově, jejich obsahová, organizační stránka, vč. doporučeních na změny
Abstrakt EN: The paper evaluates the realization of educational courses and internships during the annual operation of the project "The content, methods and forms of polytechnic education in kindergarten" (CZ.1.07 / March 1, 00 / 48.0033) in KA 5. Basic tools of evaluation have become these techniques: the questionnaire, group interview, qualitative technique "Me and mentoring," a content analysis of documents (final reports). The conclusion discusses the quality of educational activities in polytechnic education, their content, organizational page, incl. recommendations for changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička