Přejít k obsahu


Možnosti a perspektivy kvalitativní analýzy životních drah mladých dospělých s postižením

Citace:
ŠIŠKA, J., LATIMIER, C., KÁŇOVÁ, Š. Možnosti a perspektivy kvalitativní analýzy životních drah mladých dospělých s postižením. Speciální pedagogika, 2013, roč. 23, č. 1, s. 39-53. ISSN: 1211-2720
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PhDr. Jan Šiška Ph.D. , Mgr. Camille Latimier , Mgr. Šárka Káňová
Abstrakt CZ: V rámci výzkumného projektu Quali-TYDES - Cesta životem1 prezentujeme analýzu životních cest mladých dospělých s postižením a uvádíme několik příkladů praktického využití kvalitativních biografických výzkumných metod pro sledování naplňování sociálních politik. Výzkumná pozornost je věnována školnímu vzdělávání v České republice očima dnešních mladých dospělých s postižením. Podrobněji zjišťujeme témata vztahující se k signifikantním konceptům: 1. pathways (životní cesta) a 2. resources and capital (zdroje - např. lidské nebo materiální, jež člověk využívá na své životní cestě). Na uvedených příkladech dokladujících vzdělávací dráhy dnešních mladých dospělých s postižením ukazujeme, že zdroje pro vzdělávání dětí s postižením v běžných školách byly t.č. poskytovány nesystémově a částečně, což mělo často za následek narušení jejich vzdělávací dráhy. V tomto kontextu speciální vzdělávání uspokojuje z krátkodobého hlediska vzdělávací potřeby dětí a tím také zmírňuje tlak na běžné školy. Školní vzdělávání řady dětí s postižením je tak charakteristické častým narušením vzdělávací dráhy, změnou školy a s tím spojeným negativním dopadem na jejich psychosociální rozvoj.
Klíčová slova

Zpět

Patička