Přejít k obsahu


Laserové vrtání plastových trysek

Citace:
KUČERA, M., HONNER, M. Laserové vrtání plastových trysek. 2015.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser drilling of plastic nozzles
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o poloprovoz nového laserového technologického systému pro vrtání plastových trysek ostřikovacích systémů automobilů využitím robotizovaného systému s 20 W vláknovým laserem, skenovací hlavy a modifikovatelného upevňovacího systému. Výsledek typu poloprovoz vznikl s podporou grantu FR-TI4/701. Nejdříve byl dokončen vývoj prototypu robotizovaného laserového systému s 20W vláknovým laserem a skenovací hlavou pro laserové mikroobrábění. Následně byl vytvořen modulární systém, který umožňuje obrábět díly v různé konfiguraci vzájemného polohování. Na vytvořeném zařízení bylo zpracováno a ověřeno několik různých technologií vrtání plastových trysek. Během této činnosti byly poloprovozně ověřeny technické parametry systému a následně je systém využíván pro malosériovou výrobu.
Abstrakt EN: The pilot plant of new laser technological system for drilling of plastic nozzles, parts of car windshield or headlamp washer system using 20W fiber laser, scanning head and adjustable clamping device. The pilot plant has been developed with support of grant FR-TI4/701. Development of the prototype of the robotized laser system with 20W laser and scanning head for microdrilling has been finalized. Further the adjustable clamping system has been manufactured. It enables to proces parts in different configurations of positioning. Several various technologies of drilling of plastic nozzles have been tested and verified. During these activities the technological system has been successfully tested and further the system is used for small series production.
Klíčová slova

Zpět

Patička