Přejít k obsahu


Granulát pro výrobu vodivých kompozitních desek

Citace:
VRÁNA, J., PECHA, M., DUNDÁLEK, J., POCEDIČ, J., MAZÚR, P., KOSEK, J., ZDENKA, Č. Granulát pro výrobu vodivých kompozitních desek. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Granulate for the production of conductive composite plates
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Autoři: Jiří Vrána , Martin Pecha , Ing. Jan Dundálek , Jaroslav Pocedič , Ing. Petr Mazúr Ph.D. , Juraj Kosek , Černá Zdenka
Abstrakt CZ: Představujeme funkční vzorek kompozitního granulátu pro přípravu elektricky vodivých kompozitních desek pro aplikaci v oblasti elektrochemických uložišť energie. Výsledný materiál kombinuje dobrou zpracovatelnost a mechanické vlastnosti polymerní matrice s elektrickou vodivostí uhlíkových plniv. Granulát byl optimalizován s ohledem na vlastnosti použitých uhlíkových plniv, obsah jednotlivých složek a podmínky kompaundace směsi v laboratorním hnětači. Kompozitní desky byly připravovány lisováním granulátu ve formě nastavitelné tloušťky v rozmezí 1 – 5 mm. Desky připravené z optimalizovaného granulátu vykazovaly nízké hodnoty rezistivity (pod 0,7 mOhm m) a dobré mechanické vlastnosti.
Abstrakt EN: The presented functional specimen represents a composite granulate for the preparation of electrically conductive composite plates for the application in energy storage technology. The resulting material combines good processability and mechanical properties of the polymer matrix with the electric conductivity of carbon-based fillers. Granulate was optimized with respect to the properties of the conductive fillers used, the content of the individual components and conditions of compounding in laboratory kneader. Composite plates were prepared by pressing granulate in the mold of the adjustable thickness in the range of 1 – 5 mm. The composite plates based on the optimized granulate show low resistivity (lower than 0.7 mOhm m) and good mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička