Přejít k obsahu


Návrh flexibilního IS pro expandující se dárcovské a transplantační údaje

Citace:
BALÁK, O., PRŮCHA, O., FATKA, J., HOUDOVÁ, L., VÁVŘE, J. Návrh flexibilního IS pro expandující se dárcovské a transplantační údaje. ČNRDD, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of flexible IS for expanding the donor and transplant data
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ČNRDD
Autoři: Ing. Oldřich Balák , Ing. Ondřej Průcha , Ing. Jiří Fatka , Ing. Lucie Houdová Ph.D. , Ing. Jaroslav Vávře ,
Abstrakt CZ: V souvislosti s optimalizací verifikačního procesu se bylo potřeba zaměřit na návrh flexibilní informační infrastruktury, která bude schopná pracovat s neustále rostoucí množinou kritických faktorů pro úspěšnost transplantace kostní dřeně. Vzhledem k tomu byla provedena potřebná analýza systémové a datové základny verifikačních údajů, tzn. od HLA typizačních údajů dárce a pacienta, možných non-HLA údajů, dat souvisejících s žádostmi o verifikaci a až po další data získaná jejím provedením. Na základě uvedeného byl zpracován návrh nového informačního systému.
Abstrakt EN: In connection with the optimization of the verification process it was necessary to focus on a design of a flexible information infrastructure that will be able to cope with the ever-growing set of critical factors for the success of bone marrow transplantation. The necessary analysis of system and verification data base was performed (ie. HLA typing data from the donor and the patient, possible non-HLA data, data related to the requests for verification and to other data obtained by verification). According the analysis a new information system was designed.
Klíčová slova

Zpět

Patička