Přejít k obsahu


Judikatura Ústavního soudu ČR ve vztahu k totalitním režimům

Citace:
BALÍK, S. Judikatura Ústavního soudu ČR ve vztahu k totalitním režimům. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 27-36. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována rozboru judikatury Ústavního soudu ČR týkající se totalitních režimů včetně otázek restitučních a rehabilitačních.
Klíčová slova

Zpět

Patička