Přejít k obsahu


Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu)

Citace:
DOSTALÍK, P. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu). In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 87-94. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: JUDr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována problematice recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém ve vazbě na problematiku vztahů s cizím prvkem v římském právu.
Klíčová slova

Zpět

Patička