Přejít k obsahu


2D and 3D Unsteady Simulation of the Heat Transfer in the Sample during Heat Treatment by Moving Heat Source

Citace:
VESELÝ, Z., HONNER, M., MACH, J. 2D and 3D Unsteady Simulation of the Heat Transfer in the Sample during Heat Treatment by Moving Heat Source. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, 2015, roč. 9, č. 11, s. 1778-1783. ISSN: 1307-6892
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 2D and 3D Unsteady Simulation of the Heat Transfer in the Sample during Heat Treatment by Moving Heat Source
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Josef Mach
Abstrakt CZ: Cílem je provedených prací je sestavit 2D a 3D model přímé nestacionární úlohy ohřevu vzorku pohybujícím se zdrojem tepla s využitím počítačového modelu na základě metody konečných prvků. Základním rysem úlohy je složitá okrajová podmínka na tepelně zatěžovaném povrchu vzorku. Počítačový model popisuje tepelné zpracování vzorku při pohybu tepelného zdroje nad povrchem vzorku. Nejdříve se vytvořil základní model pro 2D úlohu v řezu vzorkem. Diskutovány jsou dále možnosti rozšíření úlohy do 3D. Ukázán je vliv třetího rozměru úlohy na rozložení teploty ve vzorku. Ve výsledcích je předveden vliv různých parametrů modelu na teplotu vzorku. Samostatně je ukázán vliv rychlosti tepelného zdroje na hloubku tepelného zpracování materiálu. Představovaný počítačový model je připravován pro využití při laserovém tepelném zpracování strojních částí.
Abstrakt EN: The aim of the performed work is to establish the 2D and 3D model of direct unsteady task of sample heat treatment by moving source employing computer model on the basis of finite element method. Complex boundary condition on heat loaded sample surface is the essential feature of the task. Computer model describes heat treatment of the sample during heat source movement over the sample surface. It is started from 2D task of sample cross section as a basic model. Possibilities of extension from 2D to 3D task are discussed. The effect of the addition of third model dimension on temperature distribution in the sample is showed. Comparison of various model parameters on the sample temperatures is observed. Influence of heat source motion on the depth of material heat treatment is shown for several velocities of the movement. Presented computer model is prepared for the utilization in laser treatment of machine parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička