Přejít k obsahu


"Obrazová kompetence" - klíčová kompetence všeobecného vzdělávání. Srovnávací pedagogika umění jako výchozí báze vzdělávání v evropském kontextu

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. "Obrazová kompetence" - klíčová kompetence všeobecného vzdělávání. Srovnávací pedagogika umění jako výchozí báze vzdělávání v evropském kontextu. In Pedagogika umění - umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělání. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2014, s. 113-131. ISBN: 978-80-7414-663-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Visual competency" - Key competency of general education. Comparative pedagogy of art as the resulting educational basis in european context.
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o soudobé evropské orientaci vzdělávání – zaměřené na dosahování žákovských kompetencí. Zabývá se projevy a charakteristikami této orientace v rámci oboru výtvarná výchova v německy mluvících zemích, možným vymezením kompetencí oborových a jejich podílu na všeobecném vzdělávání. Přehledová studie přináší informace o tvorbě kurikula a odborném diskurzu k této tematice v Bavorsku, Rakousku a Lucembursku.
Klíčová slova

Zpět

Patička