Přejít k obsahu


Software pro CFD výpočet a následnou analýzu dynamického namáhání ventilátoru a spalinovodu

Citace:
SEDLÁČEK, J., MATAS, R., ŠTUDENT, J., ČIBERA, V. Software pro CFD výpočet a následnou analýzu dynamického namáhání ventilátoru a spalinovodu. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for exhaust fan and duct system CFD and dynamic stress analyses
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Josef Študent , Ing. Václav Čibera , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Technická zpráva popisuje vytvořený software pro simulaci odvodu spalin pomocí spalinového ventilátoru a spalinovodu. Software je souborem skriptů a zdrojových kódů, které umožňují numerické simulace vlastností proudového pole spalinového ventilátoru, pevnostní a modální analýzu rotoru spalinového ventilátoru a pevnostní a modální analýzu spalinovodu. Generování geometrií, tvorba výpočetních sítí a výpočet vlastností proudového pole je v rámci skriptů realizováno pomocí programů pro simulaci proudění OpenFOAM a OpenFOAM Extended Project. Pevnostní a modální analýza je vytvořenými skripty realizována pomocí výpočetního programu Elmer. Skripty jsou odladěny pro linuxové prostředí založené na distribuci Debian (Debian, Ubuntu, Linux Mint, atd.)
Abstrakt EN: Technical report describes developed software intended for flue gas flow simulation in fans and adjacent duct system. Software is a collection of scripts and source codes in separated files. These files are developed to enable numerical simulation of fluid flow field in a fan, structural and modal analysis of fan’s rotor and structural and modal analysis of adjacent duct system. The generation of geometries, creation of meshes and the computation of fluid flow properties is realized in CFD software OpenFOAM and OpenFOAM Extend Project. The computation of structural and modal analysis is realized within software Elmer. The scripts are developed and tuned for Linux working environment based on Debian distributions (Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc.)
Klíčová slova

Zpět

Patička