Přejít k obsahu


Kooperativní a projektové vyučování v pregraduální přípravě učitelů a jeho možnosti ve vysokoškolské výuce

Citace:
ŠAFRÁNKOVÁ, D. Kooperativní a projektové vyučování v pregraduální přípravě učitelů a jeho možnosti ve vysokoškolské výuce. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti : XXI. celostátní konfernce ČAPV. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 194-198. ISBN: 978-80-7414-602-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cooperative and project learning in undergraduate teacher training and its possibilities in the university education.
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve vysokoškolské pregraduální přípravě učitelů je stále na okraji zájmu kooperativní a projektové vyučování, přestože patří mezi efektivní modely výuky. Cílem příspěvku je představit možnosti uvedených modelů výuky v přípravě studentů učitelství pro základní a střední školy. Příspěvek vymezuje základní pojmy: kooperativní vyučování, kooperativní učení, projektová výuka a základní teoretická východiska, o které se pojmy opírají. Teoretický úvod je doplněn praktickou částí, ve které je na základě výzkumné sondy analyzováno současné pojetí vyučování se zaměřením na uplatňování kooperativní a projektového vyučování v přípravě studentů učitelství na FPE ZČU v Plzni ve vybraných pedagogických předmětech.
Abstrakt EN: In undergraduate teacher training programmes cooperative and project-based learning remain still marginal, although they are considered effective teaching models. The aim of this paper is to present the possibilities of these models of teaching in preparing student teachers for primary and secondary schools. The paper defines basic terms such as: cooperative teaching, cooperative learning, project-based learning and the fundamental theoretical concepts they are based on. Theoretical introduction is accompanied by a practical part, where, based on research probes, the current concept of teaching is analyzed with a focus on implementation of cooperative project teaching in the preparation of students at the University of West Bohemia in Pilsen in selected pedagogical subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička