Přejít k obsahu


Žena v jazyce světské kramářské písně

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Žena v jazyce světské kramářské písně. In Moudří milují pověsti. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 29-34. ISBN: 978-80-7290-848-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Woman in the "kramářské" prints
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje motiv ženy a témata s ní spojená v kramářských tiscích 18. a 19. století, představuje ženu také jako adresátku písní a poukazuje na stereotypizaci, která motivicky s ženou ve světské kramářské písni analyzovaného období souvisí. Autorka si všímá také jazykových prostředků obvykle doprovázející motivy ženy ve sledovaném žánru.
Abstrakt EN: The article introduces woman as a topic and focus of the songs in "kramářské" prints and draws attention to the stereotypes that appeared about women in "kramářské" songs. The author takes notice of language means usually accompanying woman motifs in the observed genre.
Klíčová slova

Zpět

Patička