Přejít k obsahu


K významnému jubileu doc. Libuše Kubů a prof. Lumíra Klimeše

Citace:
CHÝLOVÁ, H. K významnému jubileu doc. Libuše Kubů a prof. Lumíra Klimeše. Český jazyk a literatura, 2015, roč. 65, č. 3, s. 141-143. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To important anniversary of doc. Libuše Kubů and prof. Lumír Klimeš
Rok vydání: 2015
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek připomíná význam dvou osobností české lingvistické bohemistiky, které dlouhá léta působily Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, prof. Lumíra Klimeše, CSc., a doc. Libuši Kubů, CSc. Oba patřili k zakladatelským osobnostem katedry, podíleli se na jejím formování a svým osobním i profesním přístupem ovlivnily řadu učitelů českého jazyka na všech stupních škol nejen v západočeském regionu.
Abstrakt EN: The article reminds of importance of two personalities of linguistic Czech studies – who worked at Department of Czech language and literature of Faculty of Education by University of West Bohemia in Pilsen – prof. Lumír Klimeš, CSc. and doc. Libuše Kubů, CSc. Both of them belonged to the establishing figures of the department, they took part in its forming and with their personal and professional attitude influenced many lecturers of Czech language among all levels of education even outside of West-Bohemian region.
Klíčová slova

Zpět

Patička