Přejít k obsahu


Chvála bezvýznamnosti a sémiotika

Citace:
DOUBRAVOVÁ, J. Chvála bezvýznamnosti a sémiotika. In Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2015, s. 105-110. ISBN: 978-80-7510-173-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Praise for insignicance and semiotics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Autoři: Prof. PhDr. Jarmila Doubravová CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola je věnována dvěma osobnostem, které většinou v souvilosti s počátky sémiotiky v českém prostoru uváděny nebývají, Antonínu Markovi a Josefu Durdíkovi.
Abstrakt EN: The chapter is focused on Antonín Marek and Josef Durdík and their contribution to the Czech semiotics.
Klíčová slova

Zpět

Patička