Přejít k obsahu


Effects of Chemical Composition on Microstructure Evolution in Semi-Solid Processing

Citace:
AIŠMAN, D., JENÍČEK, Š., RUBEŠOVÁ, K. Effects of Chemical Composition on Microstructure Evolution in Semi-Solid Processing. In 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND ENGINEERING AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (MEIA 2015). LANCASTER: DESTECH PUBLICATIONS, INC, 439 DUKE STREET, LANCASTER, PA 17602-4967 USA, 2015. s. 98-103. ISBN: 978-1-60595-285-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Effects of Chemical Composition on Microstructure Evolution in Semi-Solid Processing
Rok vydání: 2015
Místo konání: LANCASTER
Název zdroje: DESTECH PUBLICATIONS, INC, 439 DUKE STREET, LANCASTER, PA 17602-4967 USA
Autoři: Ing. David Aišman Ph.D. , Ing. Štěpán Jeníček , Kateřina Rubešová
Abstrakt CZ: Mini-thixoforming je nová metoda zpracování kovů ve stavu mezi solidem a liqidem. Malý objem zpracovávaného kovu umožňuje při této metodě dosáhnout s vysokou přesností a dynamikou rapidního ohřevu a následně i rapidní solidifikace. Díky tomu lze zpracovat i materiály s velmi úzkým semi-solid intervalem, které doposud nebylo možno zpracovat běžně používanými metodami tixoformingu. Díky nové technice se otevírá prostor pro zpracování materiálů s možností docílení nových, nekonvenčních mikrostruktur. Vývoj mikrostruktury po tixoformingu je dán kromě podmínek zpracování i chemickým složením materiálu. Vliv některých prvků, jako je vanad, molybden, wolfram a kobalt při semi solid zpracování zatím nebyl uspokojivě vysvětlen a popsán. Proto byl experiment zaměřen na zjištění vlivu těchto prvků při semi solid zpracování. Jako experimentální materiál byly zvoleny čtyři vysoce legované oceli, se kterými byly provedeny zkoušky tváření v semi-solid stavu. Nalezením vhodných parametrů semi-solid zpracování bylo dosaženo požadovaného vyplnění dutiny formy a dobré povrchové kvality demonstrátorů. Výsledné mikrostruktury byly podrobeny metalografické analýze a byl vyhodnocován vliv jednotlivých prvků na výslednou mikrostrukturu.
Abstrakt EN: Mini-thixoforming is a new method of processing metals in their freezing range region. The small feedstock volume used in this method allows rapid heating and solidification to be achieved with high accuracy. Mini-thixoforming can be employed for materials with a very narrow freezing range which, until now, were impossible to thixoform using the conventional routes. This method thus promises opportunities for obtaining novel types of microstructures. The evolution of microstructure during thixoforming is governed by the processing conditions and by the chemical composition of the feedstock. The impact of some elements, such as vanadium, molybdenum, tungsten and cobalt on semi-solid processing has not been adequately clarified or described yet. Therefore, the present experiment aims to ascertain the effect of these elements on semi-solid processing. Four high-alloyed steels were chosen as experimental materials for semi-solid forming trials. After the appropriate semi-solid processing parameters were found, the required die cavity filling and the surface quality of demonstration products were achieved. The resulting microstructures were examined using metallographic techniques. The effects of individual elements on the final microstructure were evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička