Přejít k obsahu


PROLOGOS

Citace:
BOHÁČEK, K., JIRÁKOVÁ, K. PROLOGOS. In Platonica Pilonica IV. Dobro.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, s. 5-15. ISBN: 978-80-261-0341-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prologue
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D. , Mgr. Karolína Jiráková ,
Abstrakt CZ: Jedná se o úvodní kapitolu ke kolektivní monografii. Čtenáři je přehledně představena struktura knihy s důrazem na společné otázky a problémy, kterými se jednotlivé kapitoly z různých úhlů pohledu zabývají. Výklad je koncipován tak, aby uvedl do problematiky i nezasvěceného čtenáře, poučenému čtenáři naopak může posloužit jako vstupní studie ke knize jako celku s důrazem na použité interpretační strategie. Dále je představena činnost Plzeňského platónského kroužku při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni, předkládaná kolektivní monografie je jedním z jejích výsledků.
Abstrakt EN: This is an introductory chapter to the collective monograph Platonica Pilonica IV. The Good. Readers are introduced to the structure of the book with focus on common issues and problems which are discussed throughout the book. The chapter is intended for uneducated reader as well as informed readers with an emphasis on interpretative strategies. The introducrtory chapter also presents the activities of the Pilsen Platonic Circle at the Department of Philosophy at University of West Bohemia.
Klíčová slova

Zpět

Patička