Přejít k obsahu


O vztahu státní správy a obcí nejen podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

Citace:
KOPECKÝ, M. O vztahu státní správy a obcí nejen podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 245-249. ISBN: 978-80-7478-976-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek zkoumá modelovou situaci vymezení vztahu státní správy a decentralizované územní správy na příkladu úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy souhlas orgánu obce v samostatné působnosti je podmínkou vydání kladného rozhodnutí správního úřadu po poskytnutí dávky. Příspěvek poukazuje na problematické prvky takového modelu z hlediska správní a soudní přezkoumatelnosti postupů územní samosprávy.
Klíčová slova

Zpět

Patička