Přejít k obsahu


Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O., PECKA, A. Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA. Ardat Systems s.r.o., 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Thermal analysis and calculation of cooling of selected components of the HELCZA device
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Ardat Systems s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Mgr. Aleš Pecka M.Sc.
Abstrakt CZ: Předkládaná výzkumná zpráva prezentuje výsledky smluvního výzkumu „Návrh a vývoj algoritmu a výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů v prostředí JAVA“ realizovaného pro společnost Ardat Systems s.r.o. výzkumným programem P3 centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zpráva popisuje návrh a vývoj algoritmu výpočetního jádra aplikace pro aerodynamický výpočet axiálních lopatkových strojů (tzv. 1D výpočet) v prostředí JAVA. Výpočetní jádro umožní na základě vstupních dat a okrajových podmínek vypočítat termodynamické parametry jednotlivých stupňů, jejich účinnost a účinnost celého stroje. Jádro bude používat tabulky vodní páry standardu IF97, umožní tzv. meanline (na středním průměru) a tří-rovinový (pata-střed-špička) výpočet s využitím zjednodušené rovnice radiální rovnováhy a zákonů zborcení lopatek, výpočet úniků ucpávkami a výpočty stupňů se zadanou účinností mříží.
Abstrakt EN: This summary research report presents the results of contractual research “Design and development of algorithms and computational kernels for applications aerodynamic axial blade machines in JAVA”, which was realized in the Research Program P3 of European Centre of Excellence NTIS at the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia in Pilsen for the company Ardat Systems Ltd. The report is devoted to develop a computational kernel for calculation of axial blade machines. The computational kernel allows for the input data and boundary conditions calculate the thermodynamic parameters and efficiency of the machine. The computational kernel use steam standard IF97. The computational kernel use a simplified equation of radial equilibrium, and is able to calculate leakage seals.
Klíčová slova

Zpět

Patička