Přejít k obsahu


Platónova theoretická archéologie Dobra. Čtyři příčiny ve Filébovi jako řešení problému gorgiánské fysis

Citace:
BOHÁČEK, K. Platónova theoretická archéologie Dobra. Čtyři příčiny ve Filébovi jako řešení problému gorgiánské fysis. In Platonica Pilonica IV. Dobro. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, s. 107–120. ISBN: 978-80-261-0341-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plato' s Theoretical Archeology of the Good. Four Causes in Philebus as a solution to the problem of Gorgias' Physis
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o vzájemné provázanosti a podmíněnosti etických, ontologických a epistemologických otázek západní filosofické tradice, jak byly vytyčeny Platónem a převzaty a dotvořeny Aristotelem. To vše na půdě dialogu Filébos a na pozadí sporu s Gorgiou a jeho filosofií dynamického logu.
Abstrakt EN: Chapter discusses the consistency and compliance of ethical, ontological and epistemological issues of the Western philosophical tradition as they were presented by Plato and then taken over and completed by Aristotle. It takes place on the background of the Dialogue Philebus and in the dispute with Gorgias' philosophy.
Klíčová slova

Zpět

Patička