Přejít k obsahu


Experimentální workshop studia hrnčířských postupů při výrobě středověké keramiky

Citace:
Čapek, L. Experimentální workshop studia hrnčířských postupů při výrobě středověké keramiky. Panská Lhota, 27.04.2015 - 30.04.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental worskhop on study of potter´s technology in medieval ceramics production
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Prostřednictvím praktického workshopu zaměřeného na experimentální archeologii byly studenti oboru archeologie seznámeni s různými archaickými technikami výroby středověké keramiky na hrnčířském kruhu. Testována a zjišťována byla v součinnosti s geology a mineralogy vhodnost a dostupnost různých druhů hrnčířských surovin (keramických hlín) užitých při tváření keramiky a sledovány byly technologické a pracovní stopy na keramice, Výsledky testů bude možné dále studovat a ověřovat na konkrétních souborech středověké keramiky.
Abstrakt EN: Through practical workshop focused on experimental archeology, students were acquainted with different pottery production techniques of medieval pottery on a potter's wheel. Tested and determined in collaboration with geologists and mineralogists was suitability and availability of various kinds of pottery materials (ceramic clays) used in forming ceramic technology and work and technological traces were studied as well. The results of tests will be further studied and verified on specific assemblages of medieval pottery.
Klíčová slova

Zpět

Patička