Přejít k obsahu


Electronic structure, chemical bonding and optical properties of Di-2-pyrymidonium dichloride diiodide (C4H5ClIN2O) from first-principles

Citace:
AZAM, S., AL-JAARY, A. H. R. Electronic structure, chemical bonding and optical properties of Di-2-pyrymidonium dichloride diiodide (C4H5ClIN2O) from first-principles. Materials Science in Semiconductor Processing, 2015, roč. 31, č. březen 2015, s. 372-379. ISSN: 1369-8001
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic structure, chemical bonding and optical properties of Di-2-pyrymidonium dichloride diiodide (C4H5ClIN2O) from first-principles
Rok vydání: 2015
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Elektronická struktura a elektronická hustota náboje jednocykilcké fáze di-2-pyrymidonium dichlorid-di-jodid sloučeniny je studována pomocí metody Local density approximation (LDA) a Engel Vosko generalized gradient approximation (EVGGA). Použili jsme LDA pro výměnu korelačních potenciálů, optimalizovali jsme atomové vazby převzaté z krystalografickými údajů X-ray, minimalizovali jsme sílu působících na atomy. Byly stanoveny uvolněné geometrie elektronické struktury, elektronická hustota náboje a optickýé vlastnosti. Pásová struktura, ukayuje že tato látka má nepřímou energetickou mezeru. Získaná hodnota energie zakázaného pásu pomocí EVGGA (2,010 eV) je větší než získaná v rámci LDA (1,781 eV). Chemické vazby, povaha složení zkoumané sloučeniny, rozdělení hustoty náboje byly také diskutovány v (-1 0 1) krystalografické rovině.Graf ukazuje částečný iontovou a silné kovalentní vazby mezi CO, NC a CH atomy. Optické vlastnosti Di-2-pyrymidonium dichlorid-di-jodidu se získají výpočtem dielektrické funkce.
Abstrakt EN: The electronic structure and electronic charge density of the monoclinic phase Di-2-pyrymidonium dichloride-di-iodide compound is studied by using the Local density approximation (LDA) and Engel Vosko generalized gradient approximation (EVGGA). Using LDA for exchange correlation potential, we have optimized the atomic positions taken from the X-ray crystallographic data by minimization of the forces acting on the atoms. From the relaxed geometry the electronic structure, electronic charge density and the optical properties were determined. Band structures disclose that this compound has indirect energy band gap. The obtained energy band gap value using EVGGA (2.010 eV) is larger than that obtained within LDA (1.781 eV). To envision the chemical bonding nature between the composition of the investigated compound, the distribution of charge density were discussed in the (-1 0 1) crystallographic plane. The contour plot shows partial ionic and strong covalent bonding between C-O, N-C and C-H atoms. The optical properties of Di-2-pyrymidonium dichloride-di-iodide are obtained by the calculation of the dielectric function.
Klíčová slova

Zpět

Patička