Přejít k obsahu


Olympiáda z ruského jazyka pro studenty plzeňských středních škol

Citace:
Valová, L. Olympiáda z ruského jazyka pro studenty plzeňských středních škol. Plzeň, 25.11.2015 - 25.11.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The Russian Language Olympics for Students of Secondary Schools in Pilsen
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Liudmila Valová CSc.
Abstrakt CZ: Olympiáda měla za cíl aktivizovat zájem o ruský jazyk a ruskou kulturu mezi českými studenty středních škol (nejčastěji těmi, kteří se připravují k maturitě z ruského jazyka). Podchytila nejschopnější studenty, potencionální uchazeče o studium na FPE ZČU v Plzni a motivovala je k budoucímu studiu. Olympiáda měla 2 etapy. V první etapě se uskutečnilo písemné testování z jazyka, kultury a reálií na středních školách. Druhá etapa se konala v prostorách FPE a spočívala v prověření komunikativní kompetence studentů. Studenti přednesli úryvek originálního uměleckého textu v ruském jazyce a prokázali své dovednosti v řečových situacích. Všichni finalisté získali certifikáty o účasti a vítězové byli odměněni věcnými cenami.
Abstrakt EN: The Olympics were intended to stimulate the interest in the Russian language and Russian culture among Czech secondary school students (mostly those who are preparing for the school leaving exams in Russian). It caught the brightest students, potential applicants for study at the Faculty of Education, UWB, in Pilsen and motivated them for future study. The Olympics had two stages. The first stage was a written test of language, culture and cultural studies at secondary schools. The second stage was held in the Faculty of Education and consisted of a review of students' communicative competence. Students recited an excerpt of the original literary text in Russian language and demonstrated their speaking skills in various situations. All finalists received certificates of participation and the winners were rewarded with prizes.
Klíčová slova

Zpět

Patička