Přejít k obsahu


A nonsmooth Robinson’s inverse function theorem in Banach spaces

Citace:
CIBULKA, R., DONTCHEV, A. L. A nonsmooth Robinson’s inverse function theorem in Banach spaces. MATHEMATICAL PROGRAMMING, 2016, roč. 156, č. 1-2, s. 257-270. ISSN: 0025-5610
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A nonsmooth Robinson’s inverse function theorem in Banach spaces
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Radek Cibulka Ph.D. , prof. Asen L. Dontchev
Abstrakt CZ: Izmailov ve svém článku (Math Program Ser A 147:581–590, 2014) dokázal zobecnění Robinsonovy věty o implicitní funkci pro zobecněné rovnice v konečné dimenzi, která implikuje Clarkeovu větu o inverzní funkci pro případ rovnice. Páles (J Math Anal Appl 209:202–220, 1997) zobecnil Clarkeovu větu o inverzní funkci pro rovnice v Banachových prostorech za použití Ioffeho ostré prederivace. V tomto článku je dokázáno zobecnění obou vět pro nehladké zobecněné rovnice v Banachových prostorech.
Abstrakt EN: In a recent paper, Izmailov (Math Program Ser A 147:581–590, 2014) derived an extension of Robinson’s implicit function theorem for nonsmooth generalized equations in finite dimensions, which reduces to Clarke’s inverse function theorem when the generalized equation is just an equation. Páles (J Math Anal Appl 209:202–220, 1997) gave earlier a generalization of Clarke’s inverse function theorem to Banach spaces by employing Ioffe’s strict pre-derivative. In this paper we generalize both theorems of Izmailov and Páles to nonsmooth generalized equations in Banach spaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička