Přejít k obsahu


Problematika didaktické redukce, transformace a rekonstrukce vzdělávacího obsahu v dikci německé obecné didaktiky a oborové didaktiky umění

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Problematika didaktické redukce, transformace a rekonstrukce vzdělávacího obsahu v dikci německé obecné didaktiky a oborové didaktiky umění. In Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, s. 35-52. ISBN: 978-80-244-4625-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Problematika zprostředkování vzdělávacích obsahů žákům má v německé obecné pedagogice dlouhou tradici a je jí věnována značná pozornost. Jedná se o centrální didaktické téma obecné, ale také umělecké pedagogiky. Využívaná terminologie související s touto problematiko však není jednotná a ujasněná, což značně zatěžuje orientaci v odborném pedagogickém diskurzu a uchopení jeho chronologického vývoje. Uváděné koncepce a pojmy tak mohou být některými autory chápány jako synonyma.
Klíčová slova

Zpět

Patička