Přejít k obsahu


Problema opredelenija teksta: tradiciji i novyje podchody

Citace:
DZHYNDZHOLIIA, G. Problema opredelenija teksta: tradiciji i novyje podchody. In Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi : sborník ze studentské konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 31-41. ISBN: 978-80-261-0589-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The problem of defining the text: tradition and new approaches
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Gigla Dzhyndzholiia
Abstrakt CZ: V článku jsou zkoumány vědecky popsané znaky textu a jeho nové kategorie, které byly nedávno aktualizovány v humanitních vědách. Patří mezi ně jednotnost a souvislost, kontinuita, segmentace, informativnost, emoce, modalita, intertextualita, interaktivita a další.
Abstrakt EN: In article are investigated scientifically described the characters of the text and its new categories that have been recently updated humanities. These include integrity, coherence, continuity, segmentation, informativeness, emotion, modality, intertextuality, interactivity and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička