Přejít k obsahu


Predstavlenija russkogo naroda o semejnych cennostjach (na materiale russkich narodnych poslovic)

Citace:
VALOVÁ, L. Predstavlenija russkogo naroda o semejnych cennostjach (na materiale russkich narodnych poslovic). In Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi : sborník ze studentské konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 89-100. ISBN: 978-80-261-0589-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: View of the Russian people about family values (based on Russian folk proverbs)
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Liudmila Valová CSc.
Abstrakt CZ: Článek je napsán v rámci lingvokulturologického výzkumu zaměřeného na ruská lidová přísloví. Autorka analyzovala přísloví na téma rodinné hodnoty s cílem determinovat kulturologické informace o ruském národu, jeho tradicích a odlišnostech v myšlení. Na základě provedené analýzy lze tvrdit, že jazykový materiál, zejména přísloví, pomáhá k uvědomění si národní povahy daného národa.
Abstrakt EN: The article is written within the framework of linguoculturological researchon the material of Russian folk proverbs. The author analyzed the proverbs on the theme of family values, with the aim to determinate the culturological information about the Russian nation, its traditions and peculiarities of mentality. On the basis of the analysis made, it argues that the language material, paroemiasin particular, helps to be aware of the national code of every nation.
Klíčová slova

Zpět

Patička