Přejít k obsahu


Úvodem

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Úvodem. In Potenciál lingvokulturologických témat s možností využití ve školní praxi : sborník ze studentské konference. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 4-7. ISBN: 978-80-261-0589-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: By way of introduction
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: Vznik, vývoj a současné tendence lingvokulturologie. Významní představitelé kulturologie v Rusku a jejich tvorba. Význam lingvokulturologie pro cizojazyčnou výuku a přínos studentské vědecké konference ve zkoumané oblasti.
Abstrakt EN: The origin, development and current trends of linguoculturology. Significant representatives of culturology in Russia and their work. The importance of linguoculturology for foreign language teaching and contribution of Students´ Academic Conference in the investigated area.
Klíčová slova

Zpět

Patička