Přejít k obsahu


Analýza rozložení napětí ve svalu levator ani během porodu s použitím porodnických kleští a bez nich v závislosti na počáteční poloze dítěte

Citace:
HAVELKOVÁ, L. Analýza rozložení napětí ve svalu levator ani během porodu s použitím porodnických kleští a bez nich v závislosti na počáteční poloze dítěte. Univerzita Karlova v Praze, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of stress distribution in levator ani muscle during the vaginal delivery using the forceps or not - depending on the initial fetal head position
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Ing. Linda Havelková
Abstrakt CZ: Hlavním cílem práce bylo vylepšení stávajícího virtuálního modelu pánevního dna a následná simulace vaginálního porodu s použitím porodnických kleští. Dále byla provedena analýza rozložení napětí ve svalu levator ani během porodu. Výsledky ukazují, že na začátku zavádění kleštin dochází k lokálnímu nárůstu napětí ve svalech až na dvojnásobnou hodnotu.
Abstrakt EN: The main aim was to improve the existing virtual model of pelvic floor and to simulace the vaginal delivery using the forceps. The analysis of stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery was performed. The results show that at the beginning of birth, the local stresses significantly increase (almost twice as big).
Klíčová slova

Zpět

Patička