Přejít k obsahu


Regenerace použitých prvků pro tváření trubek

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., KROFT, L. Regenerace použitých prvků pro tváření trubek. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regeneration of the elements used for tube forming
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek prověřuje možnost regenerace tvářecího nástroje, respektive jeho repasování na nástroj nižších geometrických rozměrů. Hlavním přínosem funkčního vzorku je značná úspora nákladů na materiál, v řádu desítek procent, při výrobě nových nástrojů nižších rozměrů. Dílčím úkolem pak bylo určit míru opotřebení původního nástroje tak, aby bylo jeho regenerování, respektive repasování na nástroj nižšího rozměru, technicky možné.
Abstrakt EN: Functional sample exploring the possibility of regeneration of the forming tool, or its remanufacturing tool to lower the geometric dimensions. The main benefit of a functional sample is considerable savings in material costs in the tens of percent, the production of new tools lower dimensions. Partial task then was to determine the degree of wear on the original tools so that regenerating, or rework tool to lower dimension, technically possible.
Klíčová slova

Zpět

Patička