Přejít k obsahu


Das Ende der Welt und der ‚unverrückbare Ort’ : Christoph Ransmyrs Erzählen zwischen Dystopie, Utopie, Mystik

Citace:
PFEIFEROVÁ, D. Das Ende der Welt und der ‚unverrückbare Ort’ : Christoph Ransmyrs Erzählen zwischen Dystopie, Utopie, Mystik. In Bis zum Ende der Welt : ein Symposium zum Werk von Christoph Ransmayr. Wien : Praesens, 2015, s. 28-40. ISBN: 978-3-7069-0825-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The End of the World and the Place to Stand. Christoph Ransmyrs Stories between Dystopy, Utopy, Mystic
Rok vydání: 2015
Místo konání: Wien
Název zdroje: Praesens
Autoři: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.
Abstrakt CZ: Všechny romány Christoph Ransmayrs pracují s koncepcí hrdinského mýtu: od jednoznačné negace v románu Die Schrecken des Eises und der Finsternis k jeho opatrnému přijetí v románu Der fliegende Berg. S přehodnocením postavy (románového) hrdiny se vyvíjí Ransmayrův estetický koncept, a sice od dystopie k utopii. Pro tuto změnu má zásadní význam odklon narátora od textu a jeho příklon k vyprávění. Text románu Der fliegende Berg, který evokuje ústní literaturu, dokonce vyznívá jako archaický epos či dokonce mystický román.
Abstrakt EN: All the novels of Christoph Ransmayr work with the myth of the hero: from the radical negation in Die Schrecken des Eises und der Finsternis till a particular acceptance in the novel Der fliegende Berg. With a new creation of the character of the hero develops Christoph Ransmayr a new aesthetic concept: from dystopia to utopy. This change initiates the narrator’s movement from the text to the story telling. In this way resembles the text in Der fliegende Berg the oral literature und takes the archaic form of an epos or of a mystic novel.
Klíčová slova

Zpět

Patička