Přejít k obsahu


Evropská unie jako federace? Federativní prvky v politickém systému Evropské unie

Citace:
JUREK, P. Evropská unie jako federace? Federativní prvky v politickém systému Evropské unie. In Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 46-69. ISBN: 978-80-7380-289-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: European Union as a Federation? Federative components within the Political System of the European Union
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. Mgr. Petr Jurek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je posoudit strukturální charakteristiky politického systému Evropské unie s ohledem na přítomnost federativních elementů. Za tímto účelem je v rámci kapitoly nejprve diskutován koncept federace, přičemž jsou z jeho různých pojetí syntetizovány základní strukturální charakteristiky, které soudobí autoři předpokládají u federativního uspořádání. Následně je analyzován politický systém Evropské unie s cílem identifikovat strukturální charakteristiky federativního uspořádání. Autor v kapitole dochází k závěru, že soudobá podoba politického systému EU nekoresponduje se strukturálními charakteristikami federativního uspořádání a EU tedy nelze označit za federaci.
Abstrakt EN: The aim of the chapter is to analyze the structural characteristics of the political system of the European Union with respect to the presence of federative elements. For this purpose the chapter is divided into two parts. In the first part, the concept of federation is analyzed and the structural characteristics of federation are synthetised. In the second part, the political system of the European Union is analyzed focusing on the identifying the presence of characteristics of the federative political system. The chapter concludes that the present political system of the European Union does not match the concept of federation.
Klíčová slova

Zpět

Patička