Přejít k obsahu


Přípravek pro dovařování stínícího deflektorového plechu - geometrická úprava

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., BÍCOVÁ, K. Přípravek pro dovařování stínícího deflektorového plechu - geometrická úprava. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The jig for welding shielding reflector sheet - geometrical arrangement
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vychází ze stávajícího řešení. Jeho geometrická úprava má za následek vyšší krycí schopnost, lépe zabraňuje pronikání vedlejších produktů svařování ke krytému dílu. Druhá úprava je spojena se změnou konstrukčního uspořádání celkové sestavy svařovacího přípravku, kdy je nutné doplnit změnu vnějšího tvaru dílce o několik zkosených ploch, čímž dojde k odlehčení dílce. Všechny tyto změny musí být navrženy tak, aby nedošlo ke změně technologických základen pro výrobu přípravku.
Abstrakt EN: Functional sample based on the existing solutions. Its geometric modification results in higher covering power, better prevents the penetration welding by-products to the indoor part. The second modification is associated with the change of the structural arrangement of the entire assembly welding fixture, where it is necessary to complement the change of the outer shape part by a number of tapered surfaces, thereby relieving member. All these changes must be designed to avoid changing technology platforms for manufacturing the product.
Klíčová slova

Zpět

Patička