Přejít k obsahu


Geometrická úprava dílce z materiálu POM

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A. Geometrická úprava dílce z materiálu POM. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The geometric modification of panel of POM material
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Hlavním cílem funkčního vzorku je změnit geometrii dílce tak, aby nedocházelo k nadměrnému tření mezi zakládanou vatou a dílcem. Pokud tření překročí limitní mez, dochází k poškození vaty a tím i faktické výrobě zmetkového výfuku. Navržená geometrická změna umožňuje zvýšit životnost dílce v násobcích jeho původní životnosti při zachování spolehlivosti navedení a vtlačení tlumící vaty do tělesa pláště katalyzátoru.
Abstrakt EN: The main objective is to change the function of the sample geometry of the panel so as to avoid excessive friction between the foundation panel and the cotton wool. If exceeds the limit friction limit occurs to damage wool and thus the actual production zmetkového exhaust. The proposed amendment allows a geometric increase durability of parts in multiples of its original durability while maintaining the reliability of the guidance and indentation dampening wool into the body shell catalyst.
Klíčová slova

Zpět

Patička