Přejít k obsahu


Optimalizace drsnosti vodící plochy naváděcího pravítka

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J. Optimalizace drsnosti vodící plochy naváděcího pravítka. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Guide surface roughness optimisation of the guidance ruler
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Cílem realizace funkčního prototypu je dosažení optimální drsnosti povrchu funkčních ploch u naváděcího pravítka. Při nevhodné volbě drsnosti a opracování povrchu dochází buďto k prokluzování naváděného plechu a to pokud je drsnost vodících ploch příliš nízká, nebo naopak k zadrhávání plechu a mechanickému poškozování jeho povrchu, pokud je drsnost povrchu příliš vysoká. Při optimální drsnosti a opracování povrchu vodících ploch pravítka je plech spolehlivě naváděn po celou dobu životnosti pravítka.
Abstrakt EN: The aim of the realization of a functional prototype is to achieve an optimal surface roughness functional surfaces for guidance rulers. When inappropriate choice of roughness and surface treatment occurs either slippage naváděného sheet and if the roughness of the guide surfaces is too low, or conversely the sheet jamming and mechanical damage to the surface when the surface roughness is too high. When optimal roughness and machining surface guide surfaces ruler sheet is reliably guided throughout the life of the ruler.
Klíčová slova

Zpět

Patička