Přejít k obsahu


Optimalizace geometrie střihacího kotoučového nože

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., KROFT, L. Optimalizace geometrie střihacího kotoučového nože. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Circular knife cutting geometry optimisation
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek kotoučového nože má za cíl provést návrh variant střižných geometrií kotoučového nože pro zvolený rozsah síly plechu. Nůž má plech odstřihnou bez jeho ohnutí a zbytečných otřepů. Na základě požadavku bylo vyhotoveno několik geometrických představitelů a na základě jejich praktického testování byla vybrána optimální varianta, která byla následně podrobena dlouhodobému testování.
Abstrakt EN: Functional sample circular knife aims to design variants of cutting geometry of the circular knife for a selected range of sheet thicknesses. The knife has cut off plate without bending and unnecessary cuts. At the request was made out of several geometric figures and based on their practical testing was chosen the optimal variant, which was subsequently subjected to long-term testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička