Přejít k obsahu


Úprava vodící lišty pro ohýbačku trubek

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A. Úprava vodící lišty pro ohýbačku trubek. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The guide rails adjustment for tube benders
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Cílem funkčního vzorku je za pomoci vhodné geometrické změny dosáhnout rozdělení původního dílce tak, aby došlo k úspoře materiálu. Vzhledem k tomu, že jedinou funkční a silně opotřebovávanou plochou je vnitřní válec- drážka, ukázala se jako nejvhodnější varianta zachycená na obrázku. Spodní část přípravku není třeba měnit a navíc je možné ji vyrobit i z méně finančně náročného materiálu oproti původnímu řešení, kde celý dílec musel být ze speciálního kluzného materiálu.
Abstrakt EN: The objective function is sampled through an adequate geometrical changes to achieve a division of the original components, so as to save material. Because the only functional and strongly wear surface is an internal cylindrical roller race, it proved to be the most appropriate variant illustrated. The bottom part of the product need not be changed and, moreover, it is possible to produce even of less financially demanding material from the original solution, where the whole panel must be made of special bearing material.
Klíčová slova

Zpět

Patička