Přejít k obsahu


Optimalizace povrchu tvářecího nástroje

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., BÍCOVÁ, K. Optimalizace povrchu tvářecího nástroje. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forming tool surface optimization
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Hlavní myšlenou funkčního vzorku je přenesení poznatků z optimalizace drsnosti vodící plochy naváděcího pravítka na rotační dílec, respektive tvářecí trn. Výsledkem je pak optimální drsnost povrchu s ohledem na výrobní náklady dílce. To znamená, že je hledána varianta, kdy je drsnost dostačující z hlediska výsledné kvality povrchu tvářeného dílce.
Abstrakt EN: The main idea of functional sample is the transfer of knowledge from the optimization of surface roughness guiding beacon rulers rotary member, respectively, forming mandrel. The result is an optimum surface roughness with respect to the production cost of the part. This means that the variant is searched when roughness is sufficient in terms of surface quality of the molded part.
Klíčová slova

Zpět

Patička