Přejít k obsahu


Oprava ohýbacího přípravku navařováním

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J. Oprava ohýbacího přípravku navařováním. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Repair of bending fixture with surfacing
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek řeší repasování, respektive plnohodnotnou opravu ohýbacího rádiusu navařením a opětovným obrobením opotřebované části. Jako první bylo potřebné zvolit vhodný postup navaření tak, aby došlo k úplnému vyplnění bez dutin, které by znehodnocovaly nově vzniklý povrch. Jako optimální byla vybrána metoda křížových svarů. V další fázi je potřeba navrhnout strategii obrábění tak, aby měl nově vzniklý povrch odpovídající kvalitativní parametry.
Abstrakt EN: Functional sample solves refurbishment, repair or full bending radius welding and re-machining worn parts. It was first necessary to select a suitable welding procedure so as to ensure complete filling without voids which would degrade the newly formed surface. As an optimal method is selected cross welds. In the next step needs to be designed so that the machining strategy had newly formed surface of the corresponding quality parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička