Přejít k obsahu


Funkční vzorek hliníkového založení vložky katalyzátoru

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., KROFT, L. Funkční vzorek hliníkového založení vložky katalyzátoru. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional sample of aluminum insertion to catalyst insert
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Cílem tvorby funkčního vzorku je ověření možnosti nahrazení materiálu. Konkrétně konstrukční oceli za hliníkovou slitinu typu DURAL. Hlavním cílem je úspora hmotnosti funkčního vzorku při dodržení potřebných mechanických vlastností a odolnosti na vlivy prostředí, např. zvýšená vlhkost. Z pohledu nákladů na výrobu dílce dochází rovněž k značné úspoře, neboť slitina hliníku typu DURAL je několika násobně lépe obrobitelná, a to i při snížení nákladů na nástrojové vybavení.
Abstrakt EN: The goal of a functional sample is to verify the possibility of replacing the material. Specifically, structural steel for aluminum alloy type Dural. The main objective is weight savings functional sample in compliance with the required mechanical properties and resistance to environmental influences, e.g. increased humidity. From the perspective of cost of production parts it is also a considerable saving, since the aluminum alloy type Dural is several times better workable even when reducing the cost of tooling.
Klíčová slova

Zpět

Patička