Přejít k obsahu


Optimalizace povrchu upínacího nástroje

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A. Optimalizace povrchu upínacího nástroje. 2015.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Surface optimisation of the clamping tool
Rok vydání: 2015
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Cílem funkčního vzorku je nalezení technologie pro optimální jakost obrobeného povrchu pro skupinu typově podobných dílců. Na sadě funkčních vzorků je provedeno několik variant dokončení povrchu a to jak z pohledu zvolené technologie obrobení například soustružení, frézování, atp., tak z pohledu kombinace řezných parametrů těchto technologií jako například hloubka řezu, posuvová rychlost, řezná rychlost, řezné prostředí, atp.
Abstrakt EN: The goal is to find a functional sample technology for optimum surface quality for a group of similar type parts. On a set of functional samples is performed several variants of surface finish, both from the view of the selected technology machining such as turning, milling, etc., And in terms of combination of cutting parameters of these technologies, such as depth of cut, feed rate, cutting speed, cutting environment, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička